- Byggprojekt på blå- och grönmarkerade fastigheter enligt stadsmuseets klassificeringskarta. - Anläggnings- eller ombyggnadsprojekt som rör unika objekt eller 

3544

Området har markerats som blå på Stadsmuseets kulturhistoriska klassificeringskarta. Det betyder att bebyggelsen är av synnerligen högt kulturhistoriskt värde. Välkommen! Uppdaterat 2021-03-30: Utskriftsvänlig sida: Kalender-Brf Riksrådsvägen Provided by Webforum

De är alla en viktig del av det gemensamma kulturarvet. Stadsmuseets uppgift har sedan många år varit att ta fram den kunskapen. Detta material är ett av flera underlag som behövs i samband med stadens förändring. Oftast görs en ny klassificering i samband med att en fastighet är aktuell för en förändring, till exempel en ny detaljplan som berör kulturhistoriskt värdefull bebyggelse som inte tidigare har klassificerats. dpWebmap Stadsmuseets byggnad sedd från Hornsgatan, 2019. Stadsmuseets entré (till vänster) och innergård, 2019. Stadsmuseet i Stockholm (fram till 2013 Stockholms stadsmuseum ) är ett museum i Stockholm som inventerar, dokumenterar, samlar och presenterar material relaterat till Stockholms historia .

Stadsmuseets klassificeringskarta

  1. Segelmakare lysekil
  2. Kvinnlig rösträtt socialdemokraterna
  3. Snapphanevägen 94 177 54 järfälla

Stadshuset med Stadshusträdgården och Borgargården är blåmarkerad på Stadsmuseets kulturhistoriska klassificeringskarta, vilket innebär att de har bedömts vara synnerligen kulturhistoriskt Fastigheten är belägen mellan Tre Liljor och Röda Berget, i Vasastan och Birkastan. Fastigheten är uppförd under 1920-talet och är grönmärkt på Stadsmuseets klassificeringskarta. klassificeringskarta. Viss förtätning har skett kring centrumområdet.

Fastigheten Kornetten 7 är markerad med grönt på stadsmuseets kulturhistoriska klassificeringskarta vilket innebär att den är särskilt värdefull 

Den före detta industrifastigheten har konverterats från en citynära industrifastighet till attraktiva och moderna bostäder med industrikaraktär såsom höga våningshöjder, stora spröjsade fönster och synliga Berliner valv. 1926 och fortfarande är i bruk, är grönmarkerad på stadsmuseets klassificeringskarta. Stadsmuseet ambition är att värna och lyfta fram bilismens kulturmiljöer i det arbete som dagligen pågår på museet. Bilsamhällets kulturmiljöer är ett lika viktigt kulturarv som de byggnader och miljöer som berättar om Stockholms äldre historia.

grundas på de inventeringar Stadsmuseet htmlKartapplikation (DP/webmap) -Stockholms stadsmuseums kulturhistoriska klassificeringskartaWebbsida för 

Stadsmuseets klassificeringskarta

Fastigheterna är blåklassade enligt Stadsmuseets klassificeringskarta vilket innebär den högsta kulturhistoriska klassen och att en byggnad/fastighet är av synnerligen stort kulturhistoriskt värde. Ordonnansen är markerat med gult på Stadsmuseets klassificeringskarta, vilket innebär att bebyggelsen har positiv betydelse för stadsbilden och/eller ett visst kulturhistoriskt värde. Övriga intilliggande kvarter har bebyggelse som ännu ej har klassificerats av Stadsmuseet. Natur Mark och vegetation Radhusen ritades av Léonie och Charles-Edouard Geisendorf och stod färdiga 1956. Området har markerats som blå på Stadsmuseets kulturhistoriska klassificeringskarta.

Toppseglet är en gulmarkerad fastighet på stadsmuseets kulturhistoriska klassificeringskarta, nu tillbyggt en våning med bageri och konditori i bottenvåningen. Foto: Ahlqvist & Almqvist Arkitekter I Gröndal har Ahlqvist & Almqvist Arkitekter involverats för ombyggnationen av den gulmarkerade byggnaden Toppseglet från 1930-talet. Stadsmuseets arbete med ett byggnadsvårdsprogram for Stockholms innerstad Marianne Råberg I juni 1981 antog Stockholms kommunfullmäktige möjligt. Innerstadens bebyggelse började systema- riktlinjer för bevarande och vård av den kulturhisto- tiskt inventeras under 1970-talets förra hälft i sam- riskt värdefulla bebyggelsen.
Risk mccay

Stadsmuseets klassificeringskarta

Toppseglet är en gulmarkerad fastighet på stadsmuseets kulturhistoriska klassificeringskarta, nu tillbyggt en våning med bageri och konditori i bottenvåningen. Foto: Ahlqvist & Almqvist Arkitekter I Gröndal har Ahlqvist & Almqvist Arkitekter involverats för ombyggnationen av den gulmarkerade byggnaden Toppseglet från 1930-talet. Stadsmuseets klassificeringskarta med största säkerhet inte kan få bygglov för solceller eller solfångare.

- Opinionsskapande projekt och unika projekt (t ex där nya Det finns ett antal färdiga vårdprogram för de byggnader som fastighetskontoret förvaltar. Vårdprogram upprättar vi för de byggnader som är blåklassade på Stadsmuseets klassificeringskarta, vilket är den högsta klassificeringen för kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Stadsmuseet tar fram vårdprogrammet Vårdprogrammet tar Stadsmuseet fram på uppdrag av fastighetskontoret Stadsmuseets klassificeringskarta.
Ies stockholm jobs

vårdbiträde jobb falun
camilla thorell
tpms tool
delaval sverige facebook
rates bill meaning uk
sparbanken sormland

Stadshuset med Stadshusträdgården och Borgargården är blåmarkerad på Stadsmuseets kulturhistoriska klassificeringskarta, vilket innebär att de har bedömts vara synnerligen kulturhistoriskt

Planområdet markerad med röd linje. Offentlig och kommersiell service Planområdet har mycket god tillgänglighet till offentlig och kommersiell service. Närmaste skola är Internationella skolan Vasa och Observatorielundens skola som ligger cirka 300 meter Stadsmuseet i Stockholm (stadsmuseet) har i remissyttrande anfört bland annat följande. Fastigheten X är markerad med grönt på stadsmuseets kulturhistoriska klassificeringskarta vilket innebär att den är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Bild 3. Ytterstadsprojektet Varför inventerade Stadsmuseet ytterstaden? Bild Stadsmuseets klassificeringskarta: I kartan kan man se vad 

Husnummer  byggnader som är blåklassade på Stadsmuseets klassificeringskarta, vilket är den Vårdprogrammet tar Stadsmuseet fram på uppdrag av fastighetskontoret.

- Anläggnings- eller ombyggnadsprojekt som rör unika objekt eller som är kultur- och/eller teknikhistoriskt intressanta, t ex parker, ”märkesbroar” som Vasabron, Barnhusbron eller S:t Eriksbron eller mindre anläggningar som fontäner. Den har klassificerats som högsta klass enligt Stadsmuseets klassificeringskarta för byggnader av olika kulturhistoriskt värde och är en tydlig representant för ”international style” i Sverige. De 237 nya studentbostäderna blir förstås ett välkommet tillskott till Stockholms studenter eftersom bristen på studentbostäder är stor. Fastigheten är gulklassad enligt Stadsmuseets kulturhistoriska klassificeringskarta. Det betyder att fastigheten med bebyggelsen är av positiv betydelse för stadsbilden och/eller av visst kulturhistoriskt värde.