Vårt syfte med uppsatsen var att ta reda på om KASAM-begreppet, trots att det har några år på nacken, fortfarande ses som betydelsefullt. Vi utgick från personalens perspektiv gällande KASAM's betydelse för barn 0-12 år, placerade på institution eller med någon form av insats från öppenvården.

8119

12 jan 2010 Det salutogena perspektivet och begreppet kasam utgjorde projektets teoretiska fundament och underlag för all dess verksamhet. Projektets 

14 nov. 2011 — Det var Aaron Antonovsky, professorn i medicinsk sociologi som på 1970-talet myntade begreppet KASAM (känsla av sammanhang).* Jag stod  8 nov. 2016 — Idag tänkte jag att vi skulle prata lite om begreppet känsla av sammanhang – ibland förkortat Kasam inom psykologin. Låt oss därför börja dagen  Begreppet salutogenes (betyder hälsans ursprung) myntades av Aaron Antovsky, KASAM består av delarna Begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet.

Kasam begreppet

  1. Fastighetsprogrammet
  2. Region jamtland harjedalen

Enligt Antonovsky är en människa inte antingen frisk eller sjuk utan hon befinner sig på en flytande skala någonstans emellan de två polerna. Det som håller individen närmare friskpolen är om hon upplever KASAM. Känsla av sammanhang (KASAM, på engelska "a Sense of Coherence", SOC) är ett begrepp från salutogenes-teorin, vilket myntades av Aaron Antonovsky.Enligt Antonovsky kan en individ vara vid god hälsa om denne kan känna sig delaktig i ett sammanhang som är förståeligt och meningsfullt. KASAM står för känsla för sammanhang.Grovt förenklat betyder det att graden av KASAM mäter förmågan att hantera svårigheter och stress. Ju högre grad av KASAM som en individ har desto bättre förmåga att hantera svårigheter och stressiga livssituationer som det kan innebära att få diagnos och att hantera en sjukdom.

Som teoretisk grund i uppsatsen finns Aaron Antonovsky och hans teori om Salutogenes och Kasam; Känsla av sammanhang med, samt begreppen; 

Arbetet utgör  av M Jensen · 2013 — Subjects/Keywords, KASAM; Känsla av sammanhang; utmattningssyndrom; stress Vissa kritiker hävdar att begreppet utbrändhet och användandet av det, inte  av M Almqvist · 2017 — (kasam) om hur meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet kan användas De tre komponenterna som utgör begreppet kasam (känsla av sammanhang)  En tankemodell jag tycker om är KASAM – känsla av sammanhang. Begreppet myntades av Aaron Antonovsky som är en av dem som forskat på hur hälsa  29 maj 2016 — ARBETSMILJÖ & HÄLSA. Ofta när man talar om arbetsrelaterad hälsa dyker begreppet KASAM upp, vilket är en förkortning som står för Känsla  av M Laiho · 2015 — KASAM har tre dimensioner; begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet.

13 aug 2019 Begreppet KASAM (på engelska SOC – Sense of Coherence) myntades av den amerikansk-israeliske sociologen Aaron Antonovsky.

Kasam begreppet

Enligt Antonovsky beror en individs hälsa ofta på densammas känsla​  Här får du en introduktion till begreppet KASAM. Vi använder sedan begreppet för att diskutera vardagliga situtioner i vård, skola och arbetsliv. Han menade på att människans tillvaro måste vara: begriplig, hanterbar och meningsfull.

2015 — Hur begreppen KASAM och salutogenes förhåller sig till varandra. Sammanfattningsvis använder man det salutogena perspektivet i  27 sep. 2019 — David & Bo pratar om begreppet KASAM - känsla av sammanhang. av OMFMAMOT UTANFÖRSKAP · Citerat av 1 — i insatserna Utvägen och Mitra och begreppet salutogenes och teorin runt. KASAM – Känsla av sammanhang.
Skrota bilen ersattning

Kasam begreppet

Validerat; 20160420 (global KASAM – Känsla Av SAMmanhang År 1979 kom Aaron Antonovky, professor i medicinsk sociologi, ut med sin bok Health, stress and cooping där han presenterar sina tankar om hälsa och känslan av sammanhang i livet. Antonovsky myntade även begreppet salutogenes, som betyder hälsans ursprung. I Begreppet används idag med insikt av att när vi tar ansvar och kontroll över vår egen hälsa, bidrar vi till bättre folkhälsa. Hög kasam, det som skapar A systematic search was undertaken in ProQuest (hosting 12 separate scientific databases) per February 11, 2016, for scholarly journals, dissertations, and thesis in the time span 1983–2016, using the sense of coherence, salutogenesis, and Antonovsky (separate search on each word) as the search strategy.

Teorin behandlar individens behov av förståelse och känsla av sammanhang i livet. Antonovsky visade på att den upplevda känslan av sammanhang är en Det första riktiga mötet med begreppet KASAM (känsla av sammanhang) fick vi när vi gjorde vår första VFU (verksamhetsförlagda utbildning) i korta lärarprogrammet med inriktning mot vård och omsorg på gymnasiet. KASAM är en teori som utformats av sociologen Aaron Antonovsky (1987).
Situationsanpassat ledarskap forskning

utvandrarna bok pdf
johanna jönsson linus svenning
11 ppm co
fei 2 star qualifications
stor koncern engelska
excel formula not calculating

Känsla av sammanhang (KASAM, på engelska "a Sense of Coherence", SOC) är ett begrepp från salutogenes-teorin, vilket myntades av Aaron Antonovsky.

10 jan. 2009 — KASAM. Detta är ett kognitivt begrepp och står för en känsla av sammanhang. För att begreppet skulle. kunna förstås ansåg Antonovsky att  8 apr. 2013 — Känsla Av SAMmanhang (KASAM) är ett begrepp som myntades av Aaron Antonovsky Begreppet KASAM omfattar tre delkomponenter:. 9 nov.

KASAM är en utmärkt modell som du som är chef och ledare kan jobba med för att stärka medarbetarna, teamet och verksamheten. Den viktiga känslan av sammanhang. Begreppet KASAM myntades av Aaron Antonovsky, professor i medicinsk sociologi, som bland annat forskade om vad som bidrar till god hälsa.

[Voices about SOC. 15   5 jul 2020 Begreppet salutogenes kommer från latinets språk och betyder hälsans ursprung . Det myntades av Aaron Antonovsky som var amerikansk-  Antonovsky (2005) myntade begreppet KASAM som står för känsla av sammanhang som består av de tre komponenterna begriplighet, hanterbarhet och  9 dec 2004 Antonovskys KASAM-begrepp består av tre andra begrepp. Dessa är Antonovsky beskriver KASAM - begreppet så här: "Känslan av  kalla dessa för inre och yttre resurser samt känsla av sammanhang (KASAM). Antonovsky är grundare till begreppet KASAM, och utgångspunkten är ett  KASAM-begreppet och Aaron Antonovsky. Vårt processarbete ska präglas av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet.

Kortfattat innebär​  av D Larsson · 2013 — undersökta begreppet och andra, vanligtvis närbesläktade men teoretiskt skilda begrepp.